ดูหนังออนไลน์
Politics

ลุ้นขยับขึ้น “เทียร์ 1” ปราบปรามค้ามนุษย์ มิ.ย.นี้

“รองโฆษกรัฐบาล” เผย “ไทย” ขึ้นแท่นประเทศแรกในเอเชีย ประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เผยส่งรายงานถึงสหรัฐแล้ว ลุ้นขยับขึ้น “เทียร์ 1” ปราบปรามค้ามนุษย์มิถุนายนนี้

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ ต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ โดยรัฐบาลตั้งเป้าจะได้รับการประเมิน ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ทิปรีพอร์ต (Trafficking in Persons Report: TIP Report) จากสหรัฐให้อยู่ในระดับเทียร์ 1 หมายถึง ประเทศที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์

ซึ่งประเทศไทยขณะนี้ อยู่เทียร์ 2 มาเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง แสดงถึงการเป็นประเทศที่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบการลักลอบค้ามนุษย์อย่างจริงจัง ดีขึ้นจากก่อนหน้าที่เคยอยู่เทียร์ 2 แบบต้องจับตา (Watch list) และเทียร์ 3 ซึ่งหมายถึงประเทศที่ไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

รัชดา6464
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย (ทิปรีพอร์ต) ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และตามด้วยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ช่วง ม.ค.- มี.ค. 64 ) เมื่อวันที่ 3 เมษายน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว

สาระของรายงาน แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการขยายและต่อยอดการดำเนินงานจากปีก่อน ๆ อาทิ สถิติการดำเนินการจับกุมและการลงโทษทางกฎหมาย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล มีความรวดเร็วขึ้น เช่น ในชั้นพนักงานสอบสวน ระยะเวลาในการทำสำนวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ลดลง จาก 118 วันในปี 2558 เหลือ 70 วันในปี 2563

มากไปกว่านั้น ยังมีการเตรียมการดูแลกลุ่มผู้เสียหายที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาจากการทำงาน ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า อีกหนึ่งผลงานสำคัญและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านแอปพลิเคชัน “PROTECT-U”

ซึ่งเป็นช่องทางแจ้งเหตุและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ใช้ได้ถึง 7 ภาษา ประกอบด้วย ไทย จีน อังกฤษ เมียนมา เขมร ลาว เวียดนาม จีน และไทย และได้เดินหน้าขยายการใช้งานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยง พัฒนามาตรการความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหายกับประเทศต้นทางและปลายทางอย่างต่อเนื่อง

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ๆ ซึ่งคำว่าทุกภาคส่วนนี้ นายกฯ ครอบคลุมถึงภาคประชาสังคมที่เป็นอีกกลไกสำคัญในการแจ้งข้อมูลและช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบติดตามการทำงานของกลไกราชการ และในโอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “PROTECT-U” เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์” รองโฆษกรัฐบาล กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม