Politics

‘เพื่อไทย’ เคาะวันประชุมใหญ่ 20 เม.ย.นี้ วาง 2 แนวทาง หารือพรรคร่วมแก้ รธน.


‘เพื่อไทย’ เคาะประชุมใหญ่สามัญประจำปี 20 เม.ย.นี้ วาง 2 แนวทาง หารือพรรคร่วม แก้ รธน. คือ ยื่นแก้ทั้งฉบับอีกรอบกับแก้รายมาตรา

วันนี้ (5 เม.ย.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงภายหลังการประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคว่า ที่ประชุมสาระสำคัญ 3 ประเด็นคือ

 1. การเตรียมการใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดเป็นวันที่ 20 เมษายน เวลา 09.00 น.
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัย และจริยธรรมของพรรค  เนื่องจากมีกรรมการบางคนลาออก
 3. การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชุดใหม่ จำนวน 15 คน โดย 7 คน มาจากกรรมการบริหารพรรค 5 คน มาจากตัวแทนเขตประจำจังหวัด และ 4 คน มาจากหัวหน้าสาขาพรรค

ซึ่งต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคอีกครั้ง

werty

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคล ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ภายในพรรค ประกอบด้วย

 • นายชัยเกษม นิติสิริ    ประธานคณะกรรมการการเมืองพรรค เป็นประธานคณะกรรมการ
 • นายชูศักดิ์ ศิรินิล        รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรค เป็นรองประธาน
 • นายภูมิธรรม เวชยชัย  ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค
 • นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ   ประธาน ส.ส.พท. เป็นกรรมการ
 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นกรรมการ และเลขานุการ

นายประเสริฐ บอกด้วยว่า ในวันที่ 7-8 เมษายนนี้ จะมีการประชุมรัฐสภา เรื่องเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ซึ่งในเวลา 13.00 น. พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะหารือกันที่ห้อง 309 อาคารรัฐสภา เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เมื่อถามถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทย ต่อการการยื่นแก้ไขมาตรา 256 เพื่อแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกครั้ง นายประเสริฐกล่าวว่า ที่คุยกันไว้มี 2 แนว คือ แก้มาตรา 256 เพื่อแก้ทั้งฉบับ และแก้รายมาตรา เนื่องจากการแก้มาตรา 256 เคยทำมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ ครั้งนี้เพื่อความรอบคอบ จึงจะมาคุยกันว่าจะแก้มาตรา 256 อีกครั้ง  หรือแก้บางมาตรา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

วันนี้ พรรคเพื่อไทยมี 4 ประเด็น ที่จะแก้ไข คือ

 1. อำนาจ ส.ว.
 2. ระบบเลือกตั้งที่อยากให้ใช้บัตร 2 ใบ
 3. อำนาจ และที่มาขององค์กรอิสระ
 4. เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นการยื่นแก้ไขมาตรา 256 เพื่อแก้ทั้งฉบับนั้น ต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งก่อน

อ่านข่าวเพิ่มเติม