ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ยิ่งลักษณ์’ เฮ! ศาลสั่งไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท

ศาลปกครองกลาง สั่ง เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ “ยิ่งลักษณ์” ชดใช้ค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้าน จากกรณีการทุจริตโครงการระบายข้าวและจำนำข้าว ชี้เหตุการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1351/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 35,000 ล้านบาท จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย

ยิ่งลักษณ์ 2464

ทั้งนี้ ศาลเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้อง แต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กลับมิได้มีการดำเนินสอบสวนให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดควรต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใดจากการทุจริต

อีกทั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ในฐานะ “นายกรัฐมนตรี” รับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการทำเอ็มโอยูเพื่อให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ แต่ในส่วนการทำสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้อง อีกทั้งกระทรวงการคลัง ก็รับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายโดยตรง

อ่านข่าวเพิ่มเติม