ดูหนังออนไลน์
General

อย่าลืม! สอบโอเน็ต ม.6 วันที่ 27 และ 29 มี.ค. สทศ.เตือนเผื่อเวลาเดินทาง

สอบโอเน็ต ม.6 สทศ. ลั่นพร้อมจัดสอบ วันที่ 27 และ 29 มี.ค.นี้ อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม เผื่อเวลาเดินทาง วางมาตรการคุมโควิดเต็มร้อย

นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สอบโอเน็ต ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสอบวันเสาร์ที่ 27 และวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 387,137 คน และมีสนามสอบ 395 แห่งทั่วประเทศ

สอบ

สำหรับวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จะเป็นการจัดสอบ 3 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 จัดสอบ 2 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์

สทศ. ขอเน้นย้ำนักเรียน อย่าลืมนำหลักฐาน ที่ใช้แสดงตนในวันสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย พร้อมทั้งขอให้วางแผนการเดินทาง และไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อจะได้เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าห้องสอบ

นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

ในส่วนของศูนย์สอบและสนามสอบ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯ โดยมีจุดคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ทำความสะอาดห้องสอบ สนามสอบ และบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน รวมถึงจัดสถานที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนัก และให้ความสำคัญ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม