Politics

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.เชียงใหม่


วันนี้ (22 มี.ค.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย 

การนี้ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

466986

ครั้นเสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่น ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ

จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังกองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก, พลตรีจรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ บูชาพระพุทธนวราชบพิตร ผู้บัญชาการทหารบก กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล้วเสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯ ออกจากพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบินที่ 41 ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ

466973

466976

466984

อ่านข่าวเพิ่มเติม