ดูหนังออนไลน์
Politics

ฟรีทางด่วน 5 เส้นทาง ‘สงกรานต์ 2564’ วิ่งกลับบ้านลื่นปรื๊ด

ฟรีทางด่วน 5 เส้นทาง “สงกรานต์ 2564” วิ่งกลับบ้านลื่นปรื๊ด

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 การทางพิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะเปิดให้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) 5 เส้นทางฟรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้

ทางด่วนฟรี สงกรานต์ 2564

เปิด 2 เส้นทาง ฟรี 8 วัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้แก่

  • ทางด่วนบูรพาวิถี หรือทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี
  • ทางด่วนกาญจนาภิเษก หรือทางด่วนสายบางพลี-สุขสวัสดิ์

สำหรับทางด่วนที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ 3 เส้นทาง จะเปิดฟรี 4 วัน ในเดือนเมษายน 2564 คือ วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2564 และวันหยุดสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร หรือทางด่วนขั้นที่ 1
  • ทางด่วนศรีรัช หรือทางด่วนขั้นที่ 2
  • ทางด่วนอุดรรัถยา หรือทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด

อ่านข่าวเพิ่มเติม