ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง’ พระราชทานพระบรมราโชวาท ‘ทหาร-ตำรวจ’ ชั้นนายพล ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล

“ในหลวง-พระราชินี”พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล รวม 2,740 นาย เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

วันนี้ (18 มี.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล จำนวน 2,230 นาย และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 510 นาย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ

560205

64K25 042

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหาร และนายตำรวจชั้นนายพล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

“ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย และฟังคำสัตย์ปฏิญาณ ในโอกาสที่ทุกท่านได้รับยศสูงขึ้น เป็นนายทหาร และนายตำรวจ ชั้นนายพล

ทหารและตำรวจนั้น มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย และความผาสุขของบ้านเมือง และประชาชน หน้าที่ของทหาร และตำรวจ ถึงมีความสำคัญ เพื่อปฏิบัติด้วยความทุ่มเท เสียสละ ด้วยทัศนคติที่ดี และด้วยความซื่อตรงจริงใจ และรับผิดชอบอย่างสูง

ท่านทั้งหลายได้รับยศสูงขึ้น ก็ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ให้สำเร็จสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชน

64K25 010 0

64K25 036

ถ้าทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว และตั้งใจปฏิบัติให้ดี ให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ละคนก็จะได้รับความเชื่อถือยกย่องสมกับที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ได้รับให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ และปฏิบัติตามได้จริง

ขออวยพรให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา สามารถปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชนให้สำเร็จผลอันยั่งยืนได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา”

ในโอกาสนี้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม