ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาล สุพรรณบุรี ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ โดยเสด็จ


วันนี้ (16 มี.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

161402462 282627066561103 1069105358708655293 n

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

160935995 282630419894101 8752479091588597180 o

161340260 282630506560759 3078942396180379227 o

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

161308973 282626919894451 9168838319352313808 n

161419785 282626926561117 5832772115845515080 n

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ

จากนั้น นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเกียรติศักดิ์ พุ่มเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

161599102 282626989894444 8020423348531212483 n

160850613 282627079894435 4356169457161543066 n

ทั้งนี้  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2534 ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้น ในศาลจังหวัดทุกศาล และได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ในศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2540

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2553 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงให้มีแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด จึงให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2553 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา

โดยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพ และการปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

161812002 282630469894096 2917117487628103383 o

อ่านข่าวเพิ่มเติม