ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ซูเปอร์โพล’ ชี้ ‘นักการเมือง’ ตัวทำลายความสุขของคนไทย!!

“ซูเปอร์โพล” ชี้ “นักการเมือง” กำลังเข้ามาทำลาย “ความสุข” คนไทย สร้างความสับสนบิดเบือน ท้อแท้ เบื่อหน่าย ทำลายความหวัง ย้ำ!! นักการเมืองต้องไม่เป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งของคนในชาติ

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขคนไทย ไม่ใช่ ไม่มี กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,728 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าสิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุขได้แก่ การผ่อนคลาย อนุญาตให้ จัดงานสงกรานต์ ได้เที่ยว เฉลิมฉลอง กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำความสุขคนไทยเพิ่มขึ้น 90.3% และ 90.2% ระบุ วัคซีนป้องกันโควิด ทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น

นอกจากนี้ 82.5% ระบุ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สามารถ ควบคุมการแพร่ระบาด โควิด ระลอก 2 ได้ดี ทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และจังหวัดอื่น ๆ ทำคนไทยมีความสุขเพิ่ม

image big 604d7e4a1e84e

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือ 98.5% ไม่เห็นด้วย ที่นักการเมือง เอาเรื่องวัคซีนโควิดมาโจมตีทางการเมือง เอามาเป็นเรื่องการเมือง เพราะเป็นเรื่องทางการแพทย์ ควรให้แพทย์ออกมาพูด นักการเมืองสร้างความสับสนกับประชาชน ทำลายความสุขของประชาชน ในขณะที่ เพียง 1.5% เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือ 82.4% สนับสนุนค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีเดินหน้าจัดระเบียบ ปฏิรูปราชการ จัดการเจ้าหน้าที่รัฐ พัวพันยาเสพติด บ่อนพนัน ค้ามนุษย์ ขนแรงงานเถื่อน ในขณะที่ 11.5% ระบุปานกลาง และ 6.1% ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือ 58.4% ของประชาชนมีความหวังจะก้าวต่อไปอนาคตชาติ เพราะ ไทยมีวัคซีนโควิด ผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ ปลดล็อคงานสงกรานต์ เปิดประเทศรับธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเยียวยาต่าง ๆ ทั่วถึงมากขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ 20.9% กลาง ๆ ไม่แน่ใจ และ 20.7% รู้สึกกลัว เพราะ ม็อบที่ใช้ความรุนแรงทำลายความสุขคนไทย สร้างความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ ซ้ำเติมวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนไทยกำลังมีความสุข ความหวังเพิ่มขึ้นจะก้าวต่อไปในอนาคตชาติหลังจากได้วัคซีนโควิด และมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่นักการเมืองกำลังเข้ามาทำลายความสุขคนไทยสร้างความสับสนบิดเบือน ทำให้ประชาชนที่อยู่ในจุดเปราะบาง เกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายทำลายความหวังของพวกเขาที่จะก้าวต่อไป นักการเมืองต้องไม่เป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งของคนในชาติ นักการเมืองต้องเป็นต้นแบบของการเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มาเจรจาหาจุดแห่งความพอแล้วดีต่อส่วนร่วม

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า วันนี้นักการเมืองกลับกลายเป็นตัวทำลายความสุขของประชาชนและทำเกินหน้าที่ เช่น เรื่องวัคซีนก็ควรให้แพทย์ออกมาพูด ไม่ใช่นักการเมืองจะเก่งไปหมดทุกเรื่อง ดังนั้น ความสุขคนไทย ไม่ใช่ ไม่มี คำตอบคือ มี แต่นักการเมืองบางคน พวกขาประจำ กลับทำตัวเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม