ดูหนังออนไลน์
Politics

ธนาคารรัฐจะปลดหนี้ให้ ‘เกษตรกร’ เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อ!

ธนาคารรัฐมีมาตรการปลดหนี้ให้ “เกษตรกร” เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อ! อย่าแชร์!

จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปลดหนี้ให้เกษตรกร โดยกล่าวว่าจะมีการส่งเอกสารจากธนาคารของรัฐส่งไปยังเกษตรกร หากเกษตรกรคนไหนที่ได้รับเอกสารแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวไปที่ธนาคารต้นสังกัดเพื่อรับการปลดหนี้นั้น

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ปลดหนี้เกษตรกร ข่าวปลอม

โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีนโยบายการช่วยเหลือเรื่องหนี้ของเกษตรกร ทางสำนักงานจะมีหนังสือ ประกาศ ระเบียบการ แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://frdfund.org/ หรือโทร. 0 2158 0342

บทสรุปของเรื่องนี้คือ เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และหน่วยงานไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีนโยบายการช่วยเหลือเรื่องหนี้ของเกษตรกร ทางสำนักงานจะมีหนังสือ ประกาศ ระเบียบการ แจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team