ดูหนังออนไลน์
Politics

ปลื้มปีติ! ‘ในหลวง’ ทรงทักทาย ‘น้องทาม’ หนุ่มน้อยไม่มีแขน ได้รับจักรยานพระราชทาน เมื่อปี 2558


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงสักการะพระพุทธชินราช ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 12 มีนาคมที่ผ่านมา

ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ “น้องทาม” หรือ นายวรรธนะ คำอินทร์ ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถจักรยานเพื่อผู้พิการ เมื่อปี 2558 บริเวณหน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ในหลวง1

ในหลวง2

ในหลวง3

ขอบคุณภาพ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight