ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กโจ๊ก’ รอลุ้นนั่งเก้าอี้ตัวใหม่ ‘ผู้ช่วย ผบ.ตร.’

ต้านไม่ไหว! นายกฯลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับตาเดือนเมษายนนี้ ลุ้นนั่ง “ผู้ช่วย ผบ.ตร.”  

จากที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น คำสั่งของนายกรัฐมนตรีคือ ให้พิจารณาทุกคน ที่ค้างอยู่เวลานี้ ถ้าเคลียร์ได้ก็ให้พยายามเคลียร์ออกไป ที่ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 60 คน

ขณะที่พล.อ.ประยุทธ์  กล่าวถึงคำสั่งเพื่อโอนย้าย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าไม่ใช่การลงนาม แต่เป็นเรื่องของการทำงานที่โยกมา เมื่อสอบแล้วยังไม่ได้ข้อยุติก็ส่งกลับไป และไปสอบต่อที่โน่น

อย่างไรก็ตาม ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการโอนข้าราชการ  ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ หรือการโอนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547 ข้อ 4 ให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีผู้ยื่นคำขอโอนพิจารณารับโอนโดยคำนึงถึงอายุตัว อายุราชการ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชำนาญของผู้ขอโอน เปรียบเทียบกับข้าราชการตำรวจ ผู้รับราชการในหน่วยงาน ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

สุรเชษฐ์ หักพาล

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับโอนผู้นั้นมารับราชการทางสังกัดแล้ว เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ให้เสนอตำแหน่ง ชั้นยศ และอัตราเงินเดือนที่จะใช้รองรับการโอน พร้อมทั้งรวบรวมรายละเอียดข้อมูล หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับประวัติการรับราชการ และประวัติส่วนตัว หน้าที่การงานของตำแหน่งที่จะรับโอน เหตุผลความจำเป็นที่ต้องรับไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนสำนักนายกรัฐมนตรีต้องส่งเรื่องมาให้สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมวลเรื่องเสนอให้ ผบ.ตร. พิจารณา ว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีคุณสมบัติ จะกลับมาดำรงตำแหน่งใด หากไม่มีเก้าอี้ว่าง ผบ.ตร. ต้องเสนอ ก.ตร. ขอกำหนดตำแหน่ง จากนั้นส่งเรื่องให้ คณะกรรมการนโนบายตำรวจแห่งชาติ ( ก.ต.ช.) เห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องกลับมาให้ ก.ตร. แต่งตั้งตัวบุคคล

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ โอนย้ายจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามขั้นตอนสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมคือ ผู้บัญชาการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า หรือผู้ช่วย ผบ.ตร. ทั้งนี้มีข่าวว่าอาจจะมีการแต่งตั้ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ไปพร้อมกันในวาระเมษายนเพราะมีเก้าอี้ว่างหลายตำแหน่ง

ทั้งนี้พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ถูกย้ายพ้นตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ตามคำสั่ง คสช. เนื่องจากถูกร้องเรียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight