ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ ชู ‘ผู้หญิง’ คือพลังขับเคลื่อนประเทศ ช้างเท้าหน้าเคียงข้างผู้ชาย

8 มีนาคม วันสตรีสากล “นายกรัฐมนตรี” ชู “ผู้หญิงคือพลังขับเคลื่อนประเทศ” ต่างชาติชื่นชม เร่งแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียม

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของผู้หญิงว่า เป็นผู้มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมากในทุก ๆ ด้าน หากจะเปรียบเป็นช้าง ผู้หญิงก็เสมือนช้างเท้าหน้าข้างหนึ่งที่ก้าวไปข้างหน้า คู่กับผู้ชายซึ่งเป็นเท้าอีกข้างหนึ่ง เป็นกำลังหลักในการหารายได้สู่ครอบครัว เป็นแม่ผู้ดูแลลูก ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน และดูแลงานบ้านต่าง ๆ

รัชดา8364

ซึ่งเป็นบทบาทที่หนัก และใช้ความทุ่มเทสูงมาก จึงอยากให้คนในสังคม องค์กรตระหนักในเรื่องนี้ให้มากขึ้น การกำหนดระเบียบหรือข้อปฏิบัติ จะได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่ ทั้งเรื่องการดูแลครอบครัว และการทำงาน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บทบาทของผู้หญิงไทย เป็นที่กล่าวถึงในระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังเห็นได้จากจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิง ที่ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ บทบาทผู้หญิงในการทำงานเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) องค์กรภาคประชาสังคมด้านสตรีและเด็ก

ซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่าย ช่วยงานภาครัฐอย่างมาก ในการเข้าไปดูแลประชาชนให้ปลอดภัย และลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด มากไปกว่านั้น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เรายังได้เห็นบทบาทผู้หญิง ในฐานะทหารพราน ทั้งจากกองทัพบก และกองทัพเรือ จำนวน 640 นาย ที่คอยปฎิบัติงานช่วยเหลือเด็กและสตรี ร่วมจัดตั้งจุดตรวจด่านตรวจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเยาวชน

อย่างไรก็ตาม นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังคงมีปัญหาที่ฝังลึกในสังคมไทยอยู่ เรื่องทัศนคติหญิงด้อยกว่าชาย การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจ ได้กำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์

  1. ให้คนไทยทุกคน มีความคิดที่ถูกต้องเรื่องความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ทุกเพศมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากัน
  2. พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม ยุติธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
  3. ส่งเสริมผู้หญิงเข้ามีบทบาททางการเมือง มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับต่างๆ
  4. เร่งพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสตรีในทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในภาวะลำบาก เพื่อให้ผู้หญิงมีเสรีภาพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต โดยสามารถใช้พลังและศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ ให้ทุกๆวันเป็นวันของผู้หญิง

อ่านข่าวเพิ่มเติม