Politics

เปิดโผ 10 อันดับ คนกรุงอยากให้เป็น ‘ผู้ว่าฯ กทม.’

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง

ที่มาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่ประชาชนอยากได้

 • ร้อยละ 66.00 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. อิสระ
 • ร้อยละ 17.11 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดพรรคการเมือง
 • ร้อยละ 14.30 ระบุว่า อย่างไรก็ได้
 • ร้อยละ 2.59 ระบุว่า ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัด กลุ่มการเมือง

shutterstock 1116550892

ปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุด 

 • ร้อยละ 66.01 ระบุว่า ปัญหาการจราจร
 • ร้อยละ 35.29 ระบุว่า ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง
 • ร้อยละ 33.84 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย
 • ร้อยละ 31.18 ระบุว่า ปัญหา น้ำท่วม
 • ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ
 • ร้อยละ 20.15 ระบุว่า ปัญหาเรื่องขยะและ ความสะอาด
 • ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด
 • ร้อยละ 9.20 ระบุว่า ปัญหาหาบเร่ แผงลอย
 • ร้อยละ 8.67 ระบุว่า ปัญหาการศึกษา
 • ร้อยละ 8.14 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข
 • ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน
 • ร้อยละ 0.46 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ และปัญหาคนเร่ร่อน

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. 

 • อันดับ 1 ร้อยละ 29.96 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
 • อันดับ 2 ร้อยละ 22.43 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
 • อันดับ 3 ร้อยละ 15.51 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
 • อันดับ 4 ร้อยละ 7.68 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
 • อันดับ 6 ร้อยละ 4.26 ระบุว่า เป็น น.ส. รสนา โตสิตระกูล และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า หรือ พรรคก้าวไกล ในสัดส่วนที่เท่ากัน
 • อันดับ 7 ร้อยละ 3.35 ระบุว่า เป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
 • อันดับ 8 ร้อยละ 3.27 ระบุว่า เป็น ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
 • อันดับ 9 ร้อยละ 2.66 ระบุว่าเป็น ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์
 • อันดับ 10 ร้อยละ 1.75 ระบุว่า เป็น นายสกลธี ภัททิยกุล
 • ร้อยละ 0.23 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • ร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไปลงคะแนนไม่เลือกใคร (Vote NO)

GX022

อ่านข่าวเพิ่มเติม