Politics

โฆษกรัฐบาลฟุ้ง เอกชนชื่นชม ‘นายกฯ’ แก้ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ได้ผล


โฆษกรัฐบาลฟุ้ง “สภาหอการค้าฯ” ชื่นชม “นายกฯ” แก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จ นำเข้าส่งออกคล่องตัว

วันนี้ (27 ก.พ.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับส่งออกสินค้า และเร่งพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว หลังจากภาคเอกชนได้หารือในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.)

นายก แก้ปัญหา ตู้คอนเทนเนอร์

โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จนนำมาซึ่งการปรับปรุงระเบียบของกรมเจ้าท่า (จท.) อำนวยความสะดวกให้เรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้าเทียบท่าเรือที่แหลมฉบังได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน

โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม โดย จท. ได้ออก ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 25/2564 เรื่อง การกำหนดให้เรือที่มีความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า

สาระสำคัญคือ การกำหนดแนวปฏิบัติให้เรือที่มีความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตร เข้ามายังประเทศไทยครั้งแรก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องขออนุญาตจาก จท. และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วไม่ต้องขออนุญาตอีกภายในระยะเวลา 2 ปี

โดยการออกประกาศดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้สามารถนำเรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเทียบท่าเรือได้เพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ในเส้นทางหลัก และจะส่งเสริมให้มีการนำตู้เปล่าเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 12,000 ตู้ ช่วยบรรเทาการขาดแคลนตู้สินค้าได้ และยังช่วยให้ค่าระวางเรือในการขนส่งจากประเทศไทยลดลงด้วย

ท่าเรือแหลมฉบัีง ดกหดกห7 scaled e1583838155499

ในกรณีดังกล่าวนี้รัฐบาลได้รับการชื่นชมจากสภาหอการค้าฯ และภาคเอกชน ที่นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยังศึกษาเพิ่มช่องทางการส่งออกแบบไม่ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เช่น เรือสินค้าเทกองเรือ (Bulk cargo) หรือแบบดั้งเดิม (Conventional type) เพื่อเป็นทางเลือกในช่วงที่ตู้สินค้าขาดแคลน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลทั้งระบบ ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในทุกมิติให้กับผู้ประกอบการ เพื่อรองรับปริมาณการค้าโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังสถานการณ์วิด-19 โลกคลี่คลาย ในปลายปีนี้” โฆษกรัฐบาลกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม