ดูหนังออนไลน์
Politics

ถกเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ‘ฉีดวัคซีนโควิด’ แล้วเข้าไทย!

“ศปก.ศบค.” ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว – นักธุรกิจต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิดเข้าประเทศ พร้อมเตรียมแนวทางการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่าง ๆ

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือตามที่นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการภายหลังประเทศต่าง ๆ เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชน รวมประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนล็อตแรกแล้ว

ดังนั้น จึงต้องเตรียมแนวทางการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปิดรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ที่ได้รับวัคซีนแล้ว รวมถึงกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน สิ่งสำคัญที่ ศปก.ศบค. คำนึง คือ คนในประเทศไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยว ควรที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่งก่อน เพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนให้กับจังหวัดท่องเที่ยว และจังหวัดที่จะมีกิจกรรมต่าง ๆ

นักท่องเที่ยว 24264

โดยการประชุมวันนี้ เป็นเพียงการเริ่มต้นจะยังไม่มีข้อสรุป เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องพิจารณาซึ่งต้องยึดแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก

ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าประเทศไทย หากไม่มีการกักตัว จะมีมาตรการดูแลอย่างไร พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้น เพราะต้องดูความพร้อมของทั้งสองฝ่าย ทั้งคนที่เดินทางเข้ามาและคนในประเทศ ซึ่งแพทย์ได้จะออกมา ระบุว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีน ถึงแม้จะปลอดภัยจากการติดเชื้อ แต่ยังสามารถเป็นพาหะได้ ตราบใดที่คนไทย ในฐานะเจ้าภาพต้อนรับ ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทางศบค.และรัฐบาลยังมีความห่วงใยในเรื่องนี้

“เตรียมพร้อมทุกแนวทางที่คิดว่าจะสามารถทำได้ เช่น การผ่อนคลายในช่วงกักตัว ที่เริ่มดำเนินการที่ จ. ภูเก็ต ที่ใช้รูปแบบ Villa Quarantine ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเสนอรูปแบบ Area Quarantine มีรูปแบบที่คลายกัน แต่ผ่อนคลายมากกว่า อย่างลดจำนวนวันกักตัว เพราะขณะนี้มีเครื่องมือเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นวัคซีน หรือ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ก็น่าจะสามารถผ่อนคลายได้ระดับหนึ่ง” พล.อ.ณัฐพล กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม