Politics

‘ไทยคู่ฟ้า’ ยันแผนจัดซื้อวัคซีนของไทย ไม่ได้ผูกขาดกับใคร!

“ไทยคู่ฟ้า” พร้อมรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนทั้งนำเข้า – ในประเทศ ยันแผนจัดซื้อวัคซีนของไทย ไม่ได้ผูกขาดกับใคร!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ไทยคู่ฟ้า รายงานว่า พร้อม “รับรองรุ่นการผลิตวัคซีน” ทั้งนำเข้า – ในประเทศ

แผนการจัดซื้อจัดหาวัคซีนของไทย
ไม่ได้ผูกขาดกับที่ใดที่หนึ่ง
แม้วัคซีนจากแอสตราเซเนกา
จะได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว
ก็ยังมีวัคซีนจากบริษัทต่าง ๆ เช่น ซิโนแวค
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย)
ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียน

เมื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนแล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน
ในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภัยของวัคซีนอีกครั้ง
ว่าตรงตามมาตรฐานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือไม่
ก่อนที่จะนำไปใช้หรือจำหน่าย

สำหรับการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน
และยาชีววัตถุของประเทศไทยนั้น
เป็นที่ยอมรับของสากล โดยผ่านเกณฑ์
การตรวจประเมินจากองค์การอนามัยโลก
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK