Politics

‘สมุทรสาคร’ พบติดโควิดล่าสุดอีก 60 ราย สะสมรวม 16,080 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานยอดติดโควิดล่าสุดที่ 60 ราย สะสมรวม 16,080 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ณ เวลา 24.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 60 ราย เป็นการพบในโรงพยาบาล 43 ราย แยกเป็น คนไทย 29 ราย ต่างชาติ 14 ราย , พบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 17 ราย แยกเป็น คนไทย 8 ราย ต่างชาติ 9 ราย

ทั้งนี้ รวมยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในจังหวัดสมุทรสาคร นับตั้งแต่มีการระบาดรอบใหม่อยู่ที่ 16,080 ราย เป็นการพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุก 13,446 ราย พบเชื้อจากการตรวจในโรงพยาบาล 2,634 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 7 ราย แยกเป็น คนไทย 6 ราย ต่างชาติ 1 ราย

สมุทรสาคร21264

อ่านข่าวเพิ่มเติม