Politics

เตรียมพร้อม! วางกำลังตำรวจ 4 พันนายดูแลม็อบหน้าสภา

เตรียมพร้อม! วางกำลังตำรวจ 4 พันนายดูแลความเรียบร้อยกลุ่มผู้ชุมนุมหน้ารัฐสภา กำชับให้ชุมนุมโดยสันติ

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รองโฆษก ตร.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ชุมนุมที่หน้ารัฐสภาแห่งใหม่ แยกเกียกกายวันนี้ว่า ตำรวจจะอาศัยบทเรียนจากการดูแลการชุมนุมในแต่ละครั้งที่ผ่านมา โดยได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และยุทธวิธีต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

กฤษณะ 20264

พร้อมฝากไปถึงผู้ชุมนุม และผู้ที่กำลังจะเดินทางมาชุมนุมในวันนี้ว่า ในปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้วย คือ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการมาชุมนุมย่อมถือเป็นความผิด อย่างไรก็ดี ตำรวจจะมีการเจรจาพูดคุยกับผู้ชุมนุมเป็นลำดับก่อน ทั้งนี้ เข้าใจดีว่า ผู้ชุมนุมต้องการมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่บ้านเมืองก็มีขื่อมีแป เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

รองโฆษก ตร.กล่าวว่า ในการดูแลรักความสงบเรียบร้อยการชุมนุมในครั้งนี้ ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ราว 4 พันนาย ซึ่งเป็นการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลัง ไม่ได้ใช้พร้อมกันทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการที่นอกเหนือไปจากการเจรจา

“ไม่อยากใช้คำว่าพร้อมใช้กำลัง แต่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้บังคับกฏหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย แต่จะไปถึงจุดใด เมื่อใด ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ขอฝากว่า อย่าทำอะไรให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ท่านชุมนุมอย่างสันติ ไม่มีอาวุธ ปราศจากการใช้ความรุนแรงก็เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าดูแล้วจะเลยเถิด ข้ามเส้น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุบานปลาย” รองโฆษก ตร.กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo