ดูหนังออนไลน์
Politics

ไม่พลิกโผ! รัฐบาลผ่านศึกซักฟอกฉลุย ‘นายกฯ’ ได้คะแนนไว้วางใจ 272 โหวต

ไม่พลิกโผ! 10 รัฐมนตรี “รัฐบาลประยุทธ์” ลอยลำผ่านศึกซักฟอกฉลุย “นายกฯ” ได้คะแนนไว้วางใจ 272 โหวต

ประยุทธ์ นายก ลงคะแนนไม่ไว้วางใจ

ณัฏพล ลงคะแนน อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2222

สำหรับการลงคะแนนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 151 วรรค 4 ที่ระบุว่า มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งหมดมี 487 คน คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเท่ากับ 245  คน จึงถือว่านายกรัฐมนตรีและ 9 รัฐมนตรีผ่านญัตติซักฟอกได้รับความไว้วางใจทุกคน เพียงแต่มีคะแนนที่ไม่เท่ากันเท่านั้น ก่อนที่จะปิดการประชุมในเวลา 11.14 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม