Politics

‘ชวน’ เชื่อโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจบเร็ว รู้ผลก่อนเที่ยง

“ชวน” เชื่อโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจจบเร็ว รู้ผลก่อนเที่ยงวันนี้ (20 ก.พ.)

ในเวลา 10.30 น. วันนี้ (20 ก.พ.) สภาผู้แทนราษฎรจะนัดประชุมเพื่อโหวตลงคะแนนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก 9 คน หลังจากใช้เวลาอภิปรายตลอด 4 วัน ทั้งสิ้น 61 ชั่วโมง

โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมสภาวันนี้ว่า วันนี้จะใช้วิธีเสียบบัตรโหวตคะแนนรัฐมนตรีทีละคน ทั้ง 10 คน ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี แต่จะใช้วิธีการนับองค์ประชุมก่อน ถึงแม้ว่าจะไม่ครบองค์ประชุมก็ตาม แล้วจึงจะให้ลงมติได้ โดยวิธีเสียบบัตรพร้อมกันทั้ง 487 คน และใช้เวลาไม่นาน คาดว่าจะทราบผลก่อนเวลา 12.00 น.

ชวน โหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำหรับการลงคะแนนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 151 วรรค 4 ที่ระบุว่า มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร โดยปัจจุบันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งหมดมี 487 คน คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเท่ากับ 245 คน

เสียง ส.ส. ฝ่ายค้านมีรวมกัน 212 เสียง ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 134 เสียง ก้าวไกล 53 เสียง เสรีรวมไทย 10 เสียง ประชาชาติ 7 เสียง เพื่อชาติ 5 เสียง พลังปวงชนไทย 1 เสียง เศรษฐกิจใหม่ 1 เสียง ไทยศรีวิไลย์ 1 เสียง

เสียงขั้วรัฐบาล มี 275 เสียง ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 211 เสียง ภูมิใจไทย 61 เสียง ประชาธิปัตย์ 51 เสียง ชาติไทยพัฒนา 12 เสียง รวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง พลังท้องถิ่นไท 5 เสียง ชาติพัฒนา 4 เสียง เศรษฐกิจใหม่ 5 เสียง รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง และ พรรคเล็ก 9 พรรค 9 เสียง

อ่านข่าวเพิ่มเติม