Politics

‘นายกรัฐมนตรี’ แจงสภาฯ ยันไม่เคยรับผลประโยชน์ ไม่เคยทุจริตใด ๆ

“นายกรัฐมนตรี” ยืนยันไม่เคยรับผลประโยชน์ ไม่เคยทุจริตใด ๆ การเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเป็นไปตามการเสนอชื่อตามความเหมาะสมจากหน่วยงานต้นสังกัด

ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ต่อกรณีการบริหารดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ตนเองได้รับทราบการอภิปรายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และขอชี้แจงว่า ในส่วนของการทำงานของตน เป็นการทำงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ขั้นตอน แนวทาง ซึ่งมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจใน 3 ระดับ ดังที่ได้ชี้แจงแล้ว ในส่วนของนายกรัฐมนตรีการเป็นประธาน ก.ตร. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับนายพล ซึ่งเป็นการทำงานผ่านมติที่ประชุม ตามคำเสนอที่ได้คัดกรองมาจาก สตช.

ประยุทธ์ 192643

การทำงานของ ก.ตร. นั้น เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการขอแต่งตั้งซึ่งเสนอมาตามดุลพินิจผู้บังคับบัญชา รวมทั้งในเรื่องของการยกเว้นหลักเกณฑ์เป็นการเสนอเรื่องมาจาก สตช. ตามความรู้ความสามารถ เหตุผลอันเห็นเป็นสมควร และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ ทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตาม พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ.2547 และเปิดกว้างเสมอ หากมีข้าราชการตำรวจที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ สามารถร้องเรียนได้ ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองได้

นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงการปรับย้ายและปรับโอน ตำรวจเป็นตำรวจมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งมีการคัดเลือกคัดสรรจากทัศนคติและบุคลิกภาพ เพื่อการถวายงานใกล้ชิด ดูแลรักษาความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ จึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดพอสมควร ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบก็ไม่ได้มีการลงโทษแต่อย่างใด

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้เข้าใจองค์กรตำรวจ ที่เป็นองค์กรใหญ่ มีบุคลากรกว่า 2 แสนคน การบริหารดูแลจึงมีความยากลำบาก จุดมุ่งหมายในการพูดคุยวันนี้ต้องไม่ทำให้องค์กรเสียหาย ใช้กฎหมายที่เหมาะสมมาตรวจสอบคัดกรองคน พร้อมไม่เคยรับผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม