Politics

เคลียร์ชัด! ทุกคำถามร้อนของ ‘บิ๊กตู่’ ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

“ไทยคู่ฟ้า” เคลียร์ชัด! ทุกคำถาม – คำตอบร้อนแรงของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ช่วงวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ไทยคู่ฟ้า เปิด คำถาม คำตอบ ของของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ช่วงวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564

Q : การจัดซื้อเครื่องแต่งกายทหาร และกล้องตรวจการณ์เวลากลางคืน ราคาสูงเกินจริงหรือไม่ ?

A : การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบราชการ โดยการจ้างผลิตเครื่องแต่งกายใช้วิธีสืบราคา จากผู้ประกอบการที่สามารถผลิตได้ครั้งละมาก ๆ ทันเวลา และมีคุณภาพ ใช้งานได้ทั้งกองทัพ และไม่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไป ส่วนกล้องตรวจการณ์แบบตาเดียว ใช้ในหน่วยทหารราบและหน่วยรบพิเศษ เพื่อลาดตระเวนกลางคืน ปี 2561 จัดซื้อด้วยวิธี E-bidding ปี 2563 ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เพราะตรวจสอบแล้วมีผู้ผลิตรายเดียวที่ทำได้แบบเดิม ซึ่งมีราคาเท่ากับปี 2561 – 2562

นายกรัฐมนตรี

Q : การใช้คำสั่งมาตรา 44 ยกเลิกสัมปทานเหมืองแร่อัครา ไม่ถูกต้องตามหลักสากล ทำให้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย ?

A : คำสั่งมาตรา 44 ไม่ใช่การปิดเหมือง แต่เป็นการระงับการต่อสัมปทาน เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อม ขณะนี้เรื่องยังอยู่ขั้นตอนทางกฎหมาย การนำมาพูดภายนอก เป็นการคาดการณ์เองทั้งสิ้น

Q : รัฐบาลบกพร่องในการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ?

A : รัฐบาลได้หาแนวปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมตามสถานการณ์ จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดผลดีต่อประเทศ แม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้าง แต่มีมาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือ โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

Q : รัฐบาลปล่อยให้แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง โดยทุจริตและเรียกรับผลประโยชน์ ?

A : นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่เคยเรียกรับเงิน และรังเกียจคนทำผิดกฎหมาย รังเกียจเงินชั่ว ๆ และหากพบการทุจริต ขอให้ใช้ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปตรวจสอบ

Q : รัฐบาลไม่ให้ความสนใจเฝ้าระวังด้านความมั่นคง ?

A : รัฐบาลและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความมั่นคงตามแนวชายแดนเชิงรุก และบริหารจัดการอย่างอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Bubble and Seal มีโรงพยาบาลสนาม และเฝ้าระวังอย่างครอบคลุม โดยจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายประชาชนให้มากขึ้น และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์อย่างแน่นอน

Q : การขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวผิดกฎหมาย โดยไม่เปิดประมูล ทำให้รัฐเสียประโยชน์ ?

A : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมีสัญญาการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ไม่มีความเป็นเอกภาพ หากต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายร่วมทุน อาจทำให้โครงการล่าช้าออกไปอีก 2 – 3 ปี รัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดปัญหาการเดินรถเหมือนกับบางโครงการในอดีต

Q : รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนพนัน ?

A : รัฐบาลเข้มงวดกวาดล้างการพนันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 จับกุมได้ 35,000 คดี มีผู้ต้องหากว่า 74,000 ราย และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์ โดยดำเนินคดีแล้ว 51 ราย ส่วนปัญหาบ่อนพระราม 3 มีการดำเนินคดี 22 ราย บางรายถูกพิพากษาแล้ว

Q: การดำเนินงานของกองทัพไม่โปร่งใส ?

A : ขณะนี้มีการปฏิรูปกองทัพให้มีขนาดเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นไปตามระเบียบ ผ่านการพิจารณาเป็นขั้นตอนตามลำดับชั้นและโปร่งใส ส่วนการจัดสวัสดิการให้กำลังพลมีการทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ ไม่ใช่การอนุมัติผ่านกองทัพบกเพียงผู้เดียว

Q : ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของรัฐบาลแย่ลง ?

A : ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 จากคะแนนเต็ม 100 เท่ากับปี 2562 คะแนน CPI เป็นการวัดความรู้สึก ไทยได้คะแนนเพิ่มจาก 4 องค์กร เท่าเดิม 4 องค์กร และลดลง 1 องค์กร รัฐบาลจริงจังในการแก้ปัญหาทุจริต ออกกฎหมายป้องกัน เช่น พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ปี 2558 รวมทั้งพัฒนาการบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขกฎหมายการปรับเป็นพินัยแทนการกักขัง หรือบันทึกประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

Q : นายกรัฐมนตรีแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมกรณียื่นบัญชีทรัพย์สิน ?

A : ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรียื่นบัญชีทรัพย์สินถูกต้องตามกฎหมาย ทุกอย่างเปิดเผยได้ และไม่เคยก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม ไม่มีอำนาจสั่งแก้กฎหมาย หากใครกล่าวอ้างว่าตนเรียกรับผลประโยชน์ ขอให้หาพยานหลักฐานมายืนยัน

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

อ่านข่าวเพิ่มเติม