Politics

เปิดภาพ ‘ในหลวง’ ทรงประดับพระยศ ‘พล.อ.หญิง’ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ทรงประดับพระยศพล.อ.หญิง ให้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร

149442497 3795397893832487 4553457494607068516 n

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหาร และพระราชทานพระยศทหาร

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.หญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตร พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พล.อ.หญิง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo