Politics

ใครฉีดก่อนได้เที่ยวก่อน! ออกกฎระเบียบ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ เตรียมตัวให้พร้อม

ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์  จุฬาฯ  แนะเตรียมตัวให้พร้อมปลายปี 64 เตรียมออกกฎระเบียบ ‘วัคซีนพาสปอร์ต’ ใครฉีดก่อนได้เที่ยวก่อน หลายประเทศเกิดขึ้นแน่นอน

คำแนะนำจาก ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กรณีวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่าที่ประเทศไทยจะได้ฉีดอีก 15 วัน ทั่วโลกน่าจะได้รับการฉีดไปแล้วเกิน 100,000,000 คน ตอนนี้เฉลี่ยฉีดอยู่ที่ประมาณ เกือบ 5,000,000 คนต่อวันครับ

1. วัคซีนที่มีการอนุมัติให้ใช้ในหลายประเทศและรวมทั้งในประเทศไทยด้วย ถือว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นั่นคือ ในเชิงประสิทธิภาพในการป้องกันอาการของโรคและหรือความรุนแรงของโรควัคซีนทุกตัวที่ฉีดทั่วโลกในปัจจุบันผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาคืออย่างน้อยต้องมีประสิทธิภาพเกิน 50% และการที่จะอนุมัติให้ใช้แบบภาวะฉุกเฉินได้จะต้องมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครในระยะที่สามได้รับการติดตามเกิน 60 วัน โดยไม่พบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรง ฉะนั้น ไม่ควรมัวแต่กังวลว่าวัคซีนใดใดก็ตามที่ผ่านองค์การอาหารและยาแล้วไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ปลอดภัยครับ

2. ณ ตอนนี้ก็ไม่มีการรายงานข่าวผลข้างเคียงรุนแรงใดๆ เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด จากข้อมูลก็คงได้เห็นว่าผลข้างเคียงที่รุนแรงถือว่าเกิดน้อยมากๆ คือน้อยกว่า 1 ต่อ 1,000,000 คน กรณีของประเทศนอร์เวย์ก็ได้รับการยืนยันทั้งจากองค์การอนามัยโลกและประเทศนอร์เวย์เองว่าไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนโดยตรงแต่ต้องระวังไม่ฉีดในผู้สูงวัยที่เปราะบางที่สภาพไม่แข็งแรงมากอยู่แล้วหรืออายุมากจนเกินไป

หมอเกียรติ

3. อย่างไรก็ตามไม่ว่าใครจะฉีดวัคซีนชนิดไหน หรือสุดท้ายจะไม่ฉีด การป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเชื้อปัจจุบันหรือเชื้อกลายพันธุ์ที่ฮือฮากันในแอฟริกาใต้อังกฤษที่พบว่า เริ่มดื้อต่อวัคซีนจำนวนหนึ่งแล้วนั้น การป้องกันที่แน่นอนที่สุดก็คือ การใส่หน้ากาก การหมั่นล้างมือและการทิ้งระยะห่าง ไม่อยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงนะครับ

4. ขอย้ำนะครับไม่ว่าใครที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว ยังต้องใส่หน้ากากป้องกัน หมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและทิ้งระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่องเพราะวัคซีนกว่าจะได้ผลต้องหลังฉีดครบเข็มที่สองอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์และ อย่าลืมว่าตอนนี้เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกซึ่งมีหลักฐานว่าดื้อวัคซีนระดับหนึ่งแล้ว ในที่สุดอาจจะไม่ช้าก็เร็วคงแพร่เข้ามาในประเทศเราไม่มากก็น้อยครับ

5. หากใครคิดว่าประมาณปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า อยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง ซึ่งหลายประเทศอาจจะเริ่มเปิดให้การท่องเที่ยวขึ้น และมีการเตรียมออกกฎระเบียบให้ต้องมี วัคซีนพาสปอร์ต ในหลายประเทศของโลกเกิดขึ้นแน่นอนครับ ใครฉีดก่อนก็อาจจะได้เที่ยวก่อนนะครับ

6. ทั้งนี้และทั้งนั้นการตัดสินใจเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลครับ อย่าเชื่อเพราะใครพูด หรือ จาก social media ขอให้ดูจากข้อมูลทางวิชาการแล้วก็ตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผล

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight