ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง’ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’

วันนี้ (26 ม.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน 1 คู่ กระบือ จำนวน 1 คู่ กับทรงปล่อยนก และพันธุ์สัตว์น้ำ ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย