ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ชัชชาติ’ จี้กทม.ดึงงบเหลือกว่า 5 หมื่นล้าน – ซื้อ ‘วัคซีนโควิด’ ฉีดให้คนกทม.ได้เอง!

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” จี้กรุงเทพมหานคร ดึงงบที่มีอยู่กว่า 50,000 ล้านบาท มาซื้อวัคซีนฉีดให้คนกทม.กว่า 8 ล้านคน การสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ 
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เรียกร้องให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) นำเงินท้องถิ่นมาซื้อวัคซีนฉีดให้กับคนกรุงเทพฯ ซึ่งมีอยู่กว่า 8 ล้านคน โดยระบุว่า ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 กำหนดให้กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆ รวม 27 เรื่อง โดยรวมถึงข้อ (16) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและ การพยาบาล
ปี 2563 กทม.ประมาณการ รายได้ไว้ที่ 83,000 ล้านบาท และเมื่อดูจากสถานะการเงินในรายงานของสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2562 กทม. มีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันสูงถึง 53,568 ล้านบาท (จริงๆแล้วก็คือเงินภาษีที่เก็บมาจากประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้)
กทม. มีประชากรตามทะเบียนประชากรประมาณ 5.6 ล้านคน ถ้ารวมคนที่เข้ามาทำงานด้วยอีกประมาณ 2 ล้านกว่าคน รวมแล้ว 8 ล้านคน ถ้าเราจะฉีดวัคซีนโควิดให้ทุกคน คนละ 2 โดส ที่ราคา 1,000 บาทต่อคน จะใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่ง กทม.มีเงินสะสมมากพอที่จะรับภาระแทนประชาชนได้ทันที
ชัชาติ
การสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อปากท้องของประชาชน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง มีโอกาสระบาดรุนแรง ท้องถิ่นในหลายแห่งเช่น นนทบุรี แหลมฉบัง ได้มีแนวคิดนี้แล้ว กทม.เองน่าจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันทีเพราะมีความพร้อมมากที่สุด
เวลามีค่าครับ
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight