Politics

ชลบุรีวุ่น! ประชาชนแห่ขอออกนอกพื้นที่เนื่องแน่น


ประชาชนในจังหวัดชลบุรี เข้าคิวเนืองแน่น ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ทำหนังสือเดินทางทำงานข้ามจังหวัด
เพจเฟซบุ๊ก ที่นี่ชลบุรี  รายงานสภาพบรรยาการประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาขอทำหนังสือเดินทางทำงานข้ามจังหวัด หรือออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเนืองแน่น จนท้ายแถวล้นออกมาบนฟุตบาทของถนน หน้า ร.ร.ชลกันยานุกูล ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งทางจังหวัดชลบุรี ได้รวมสถานที่มาอยู่ที่ศาลาประชาคมที่เดียว เพื่อรอคิวทำเอกสารรับรอง ขออนุญาตออกใบอนุญาตให้ได้ ตามเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด  ตามประกาศของรัฐบาล
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถำนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)  ระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆออกไปอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆที่จำเป็นในการระงับยับยั้ง

มีสาระสำคัญ 4 ข้อ 1. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอพลิเคชัน หมอชนะ

2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดอย่างยิ่ง ตรวจสอบเส้นทางคมนาคม ใน 5 จังหวัดคือ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร อย่างเข้มข้น บุคคลที่จะอออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลคววามจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่

3. ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด

4. โทษ ของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลเดินทาง ปกปิดไทม์ไลน์ ถือว่ามีความผิดด้วย

ชลบุรี99
ภาพ: เพจที่นี่ชลบุรี
ชลบุรี91
ภาพ: เพจที่นี่ชลบุรี
ชลบุรี90
ภาพ: เพจที่นี่ชลบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight