Politics

โหลดด่วน! ไม่มีแอปพลิเคชัน ‘หมอชนะ’ ถือว่ามีความผิด


โหลดด่วน! หมอทวีศิลป์ ย้ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 17 ได้ยกระดับมาตรการป้องกันโรค ย้ำไม่มีแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หากตรวจพบป่วยถือว่ามีความผิด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ระบุว่านายกรัฐมนตรี ได้ลงนามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 17 เมื่อ (6 ม.ค.) มี 3 ข้อได้แก่ ยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด และปราบปราม ลงโทษผู้กระทำความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค

โดยการยกระดับบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ต้องรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ล้างมือ ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกาย ติดตั้งแอปพลิเคชั่นที่กำหนด ตลอดจนยอมรับการกักกันตนเอง ตามระยะเวลาและในสถานที่ที่กำหนด หากอยู่ในข่ายที่ต้องรับการกักกัน

หมอชนะ2712

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่าทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีแอปพลิเคชันอยู่ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อการติดตามตัว เดิมเราใช้ “ไทยชนะ” อยู่ แต่ต่อไปจะต้องมี”หมอชนะ”เกิดขึ้น  ต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อโควิด-19 พบว่าไม่มีการติดตั้งแอปพลิเคชัน”หมอชนะ “ถือว่ามีความผิดละเมิดข้อกฎหมายในมาตรา 17

ประกาศฉบับที่ 17

ประกาศฉบับที่171

ประกาศฉบัที่174

 

ส่วนเรื่องเอกสารรับรอง 5 จังหวัด ที่อยู่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องมีการของเอกสารรับรอง ส่วนจังหวัดที่เหลือไม่ต้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight