Politics

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้ง ‘จุ๊บจิ๊บ’ เป็นข้าราชการการเมือง


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “จุ๊บจิ๊บ” ภรรยา “ธรรมนัส” เป็นข้าราชการการเมือง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 361/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จึงแต่งตั้ง นางสาวธนพร ศรีวิราช ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวธนพร ศรีวิราช หรือ จุ๊บจิ๊บ เป็นภรรยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอดีตนางสาวไทยปี 2559 และ อดีตรองอันดับ 2 Miss Teen Thailand 2012 โดยที่ผ่านมาได้ร่วมเป็นทีมงานเดินทางลงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจพร้อม ร.อ.ธรรมนัส อย่างต่อเนื่อง

435264

อ่านข่าวเพิ่มเติม