Politics

ด่วนมาก! รด. แจ้งยกเลิกฝึกภาคสนาม ‘เขาชนไก่’ เสี่ยงแพร่โควิด-19


ด่วนมาก! รด. แจ้งยกเลิกฝึกภาคสนาม “เขาชนไก่” ม.ค.-มี.ค. 64 เหตุเสี่ยงแพร่โควิด-19 

วานนี้ (5 ม.ค. 64) โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ส่งหนังสือด่วนมาก แจ้งยกเลิกการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ลงนามโดย พ.อ.นิธิ รัตนะวรรธนะ รองผู้บัญชาการ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ทำการแทนผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

เขาชนไก่ 2564 โควิด

ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2564

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ขอแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางทราบว่า กองทัพบกได้อนุมัติให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยกเลิกการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาด พร้อมให้พิจารณาจัดกิจกรรม หรือการปฏิบัติอื่นๆ ทดแทน เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถฝึกและได้รับการเลื่อนชั้นปีตามเกณฑ์ที่กำหนด

อ่านข่าวเพิ่มเติม