ดูหนังออนไลน์
Politics

เช็คเลยประกาศแล้ว! ผู้ว่าฯนนทบุรีแจ้งวัน สั่งปิดสถานที่แต่ละแห่งถึงเมื่อไหร่


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกาศวันครบกำหนดปิดสถานที่หลายแห่งแล้ว  ทั้งวัดเล่งเน่ยยี่ 2 วัดละหาร ตลาดบางใหญ่ ตลาดเทศบาลบางบัวทอง

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 28) โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (6ม.ค.) และประกาศจังหวัด ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบหมายภารกิจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ การออกคำสั่งและประกาศของจังหวัดทุกฉบับคำนึงถึงการป้องกันโรค ควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี

วัดเล่งเน่ยยี่21

 

อย่างไรก็ตาม ได้มีการประกาศกำหนดการปิดให้บริการถึงวันที่เท่าไหร่ หรือปิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำกัดการเล่น จำกัดเวลาเปิด-ปิด รวมถึงการห้ามใช้อาคาร ดังต่อไปนี้

oom6iu06

นน061

นนท์066

 

 

นนท์78

นนท์068

 

นนท์069

นนท์70

 

นนท์71

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight