ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.แต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการระดับสูง ‘กระทรวงศึกษาธิการ’ 8 ราย

ครม.ไฟเขียว! แต่งตั้ง – โยกย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง “กระทรวงศึกษาธิการ” 8 ราย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงาน ศธภ. 5 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ กระทรวงศึกษาธิการ

ครม. แต่งตั้งโยกย้าย

4. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)นักบริหาร ระดับต้น) สำนักงาน กศน. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราช ศธ.

5. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน.ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจ ศธ.

6. นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ

7.นายประสิทธิ์ เขียวศรี รอง ศธภ. สำนักงาน ศธภ. 6 ให้ดำรงตำแหน่ง ศธภ. สำนักงาน ศธภ. 8

8. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ศธภ. สำนักงาน ศธภ. 2 ให้ดำรงตำแหน่ง ศธภ. สำนักงาน ศธภ. 10

อ่านข่าวเพิ่มเติม