Politics

สบส. เตรียมลงดาบโรงพยาบาลดังรับจอง ‘วัคซีนโควิด-19’ ฐานโฆษณาเกินจริง

สบส. เตรียมลงดาบโรงพยาบาลดังรับจอง “วัคซีนโควิด-19” ฐานโฆษณาเกินจริง ทั้งที่ยังไม่มีการอนุมัติให้ฉีดได้ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ!

วันนี้ (27 ธ.ค. 63) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึงบริการรับจองวัคซีนโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จนกลายเป็นจุดสนใจของประชาชนจำนวนมากในชั่วข้ามคืน แต่จากข้อมูล ณ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการรับรองวัคซีนโรคโควิด-19 แต่อย่างใด

วัคซีนโควิด-19

ตนจึงสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ถูกต้องมีมาตรฐาน

โดยในวันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลของสถานพยาบาลดังกล่าวแล้ว พบว่ามีการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนจองวัคซีนโรคโควิด-19 จริง โดยระบุข้อมูลว่า โรงพยาบาล มีบริการรับจองวัคซีนโรคโควิด-19 ในราคา 4,000 บาท จำนวน 1,000 ราย หมดเขตวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งที่ยังไม่มีการรับรองวัคซีนโควิด-19 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย และอนุญาตให้สถานพยาบาลสามารถดำเนินการฉีดวัคซีน โดยกรม สบส.

การโฆษณาของโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการกระทำผิดมาตรา 38 วรรค 1 ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ฐานไม่ขออนุมัติและได้รับอนุมัติให้โฆษณา และมาตรา 38 วรรค 2 ฐานโฆษณาในลักษณะอันเป็นเท็จ โอ้อวดเกินความจริง และน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล จึงมีคำสั่งให้ระงับการโฆษณาดังกล่าว ก่อนที่จะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

shutterstock 1676695528

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศของสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการโฆษณากับกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเสียก่อน

มิฉะนั้น จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา และหากเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo