Politics

เบรก ‘รพ.วิภาวดี’ รับจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ย้ำ! อย. ต้องตีตรารับรองก่อน


เบรก “รพ.วิภาวดี” รับจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ย้ำ! อย. ต้องตีตรารับรองก่อนถึงใช้ในไทยได้

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค. 63) โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ แจ้งว่าจะเปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท โมเดอร์นา (Moderna) สหรัฐอเมริกา จำนวน 1,000 รายนั้น

ทั้งนี้ ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยออกมาชี้แจงว่า ได้ประสานไปยังโรงพยาบาลให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์แล้ว เพราะยังไม่สามารถทำการจองวัคซีนโควิด-19 ได้ เนื่องจากเมื่อมีการนำวัคซีนเข้ามาใช้ในประเทศไทย จะต้องรอให้ อย. อนุมัติก่อน

วัคซีนโควิด-19 รพ.วิภาวดีรังสิต

รายงานข่าวเปิดเผยว่า ล่าสุดมีผู้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลวิภาวดีเต็มจำนวนและทางโรงพยาบาลปิดรับจองไปแล้ว

สำหรับการจองวัคซีนโควิด-19 ดังกล่าวมีราคาจอง 4,000 บาท โดยทางโรงพยาบาลจะสรุปราคาอีกครั้งในเดือนมกราคม 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ระหว่าง 6,000-10,000 บาท สำหรับการฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

ทั้งนี้ วัคซีนโควิด-19 จะเข้ามาและพร้อมฉีดให้ได้ประมาณเดือนตุลาคม 2564 ส่วนการรับรองผลอยู่ที่ 94%

อ่านข่าวเพิ่มเติม