ดูหนังออนไลน์
Politics

ประชาชนทั่วประเทศร่วมสวดมนต์ น้อมนำหลักพระธรรมเทศนา ‘รู้รัก สามัคคี’


ประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันเสาร์เนืองแน่น ต่างน้อมนำหลักพระธรรมเทศนา “รู้รัก สามัคคี” มาใช้ เพื่อความสงบสุขของประเทศ

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างคับคั่งทุกภูมิภาค ในส่วนกลางจัดพิธี ณ ศาลา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย นางสาวรวิวรรณ จินดา  ประธานฝ่ายฆราวาส นำประชาชนจำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้มีการแสดงบทพระธรรมเทศนา นำเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง “รู้รัก สามัคคี” มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังขณะร่วมพิธีด้วย

สวดมน1

ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดพิธีที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง โดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก

สวดมน3

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธี ณ วัดป้อมแก้ว อำเภอบางไทร โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และรักษาการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์  ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีประชาชนรวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน

สวดมน 4

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธี ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก พระเดชพระคุณ พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ประธานฝ่ายฆราวาส นำประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และมีการแสดงพระธรรมเทศนา “รู้รัก สามัคคี” ในพิธี

สวดมน6

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธี ณ วัดโพธิ์ย่อย ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ  พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สวดมน 9

จังหวัดปัตตานี จัดพิธี ณ ศาลาปุญญสโมสร วัดตานีนรสโมสร โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง  ประธานฝ่ายสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนชาว จ.ปัตตานี เข้าร่วมพิธี ถึงแม้สภาพอากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจ ซึ่งมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องตลอดวัน แต่พุทธศานิกก็มาร่วมงานอย่างเนือง  ทางวัดได้จัดเตรียมอาหารไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วม

สวดมน 8

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight