Politics

‘PM2.5’ เป็นฝาชีครอบกรุงเทพฯ 3 วัน หายไปแล้วกลับมาใหม่ เรื่องปกติหน้าหนาว?


ปลัดสำนักนายกฯ ชี้รอบนี้ PM2.5 เป็นฝาชีครอบ กรุงเทพฯ ถึง 17 ธ.ค. นี้ ก่อนหายไปแล้วกลับมาใหม่ “เรื่องปกติ” หน้าหนาว ล่าสุดช่วงเที่ยงค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 58 จุด

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่ได้ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทั่ว กรุงเทพฯ พบว่า ในช่วง 3 วันนี้ ตั้งแต่วันนี้ (14 ธ.ค. 63) ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สภาพทางอุตุนิยมวิทยามีข้อจำกัดในเรื่องการหมุนเวียนของอากาศ โดยเฉพาะความกดอากาศ ลม การยกตัวของมวลอากาศจะมีข้อจำกัดมาก อากาศในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จึงมีลักษณะนิ่ง

กรุงเทพฯ PM2.5

ดังนั้น มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก การเผาในที่โล่งโดยรอบกรุงเทพฯ จึงทำให้เหมือนกับกรุงเทพฯ มีฝาชีครอบอยู่ จนบางจุดมีมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ในระดับที่สูงมาก

อนุกรรมการฯ จึงได้ประสานงานแจ้งไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ขอความร่วมมือกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมควบคุมมลพิษ ช่วยกันตรวจสอบรถควันดำ โดยเฉพาะรถบรรทุกเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันดีเซล เพื่อการตรวจแจ้งเตือนและตรวจจับ

ทั้งนี้ ตามสถิติพบว่ารถ 100 คัน พบถึง 46 คันที่ไม่บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ทำให้เกิดควันดำ นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะตรวจรถควันดำทั้งรถบรรทุกเล็ก รถบรรทุกใหญ่ รถขนส่งต่างๆ โดยจะตรวจทุกวันยาวไปอีก 6 เดือนข้างหน้าจนถึงช่วงหน้าแล้งด้วย

shutterstock 1676695528

นอกจากนี้ เรื่องการจราจรจากการที่ตรวจจากแอพพลิเคชั่นแอร์ฟอร์ไทย (Air4Thai) ที่ได้สำรวจทั่วกรุงเทพฯ และพบว่า จุดที่มีระดับ ฝุ่น PM 2.5 ค่อนข้างสูงหรือสูงนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณสี่แยก สามแยก จุดกลับรถ จุดที่มีปริมาณรถสะสมมาก จึงประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กทม. ช่วยพยายามทำให้เกิดการไหลลื่น การเคลื่อนตัวของรถให้เร็วขึ้น เพื่อไม่ให้มาจอดนิ่งจนทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

อีกทางหนึ่ง ประสานไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่โดยรอบกรุงเทพฯ ที่มีการเผาเศษวัชพืชในที่โล่ง จนทำให้เกิดหมอกควันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ ด้วย จึงขอความร่วมมือให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ช่วยประสานขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดการเผาในช่วง 3-4 วันนี้ ถึง 17 ธันวาคม

ขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น โดยเฉพาะรถไฟฟ้า และให้ดำเนินการตรวจบำรุงรักษารถยนต์ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องการเหลื่อมระยะเวลาการทำงานนั้น ยังดำเนินไปตามปกติที่เคยทำมา สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเหลื่อมเวลาทำงานอยู่แล้ว เช่นเดียวกับทุกสถานราชการ

อีกทั้ง ในช่วงเวลานี้มีความชื้นในอากาศเข้ามาสูงอีกด้วย จึงทำให้เห็นเป็นหมอกครึ้ม จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้รถสาธารณะ และเมื่ออยู่ในที่โล่งด้านนอกอาคารขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย กรุงเทพฯ จะเป็นฝาชีอยู่อย่างนี้ประมาณ 2-3 วันแล้วจะมีลมเข้ามาช่วย แล้วอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้อีก เป็นช่วงๆ อย่างนี้ ซึ่งเป็นปกติของช่วงฤดูหนาว

shutterstock 1519792712

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ​อากาศ​  ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ เวลา 12.00 น. สรุปดังนี้ ปริมาณฝุ่น PM2.5 ในประเทศ เกินค่ามาตรฐานใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, หนองคาย, ร้อยเอ็ด และสระบุรี

  • ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12 – 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ​
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17 – 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ​
  • ภาคกลางและตะวันตก อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16 – 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ​
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 19 – 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ​
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4 – 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ​
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ตรวจวัดได้ 36 – 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ​ภาพรวมเกินค่ามาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 57 จุด (พื้นที่สีส้ม) และมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 จุด (สีแดง) ริมถนนดินแดง

พื้นที่สีแดง ประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง/ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

พื้นที่สีส้ม ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง/ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

กรุงเทพฯ ฝุ่น PM 14 ธ.ค. 63

อ่านข่าวเพิ่มเติม