ดูหนังออนไลน์
Politics

โพลชี้ชัด คนไทยไม่เอา ‘สาธารณรัฐ-คอมมิวนิสต์’ ประชาธิปไตยดีอยู่แล้ว

คนไทยไม่เอา สาธารณรัฐ-คอมมิวนิสต์ ซูเปอร์โพล เผย ผลสำรวจ ลัทธิ เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว ชี้ชัด ประชาธิปไตย ของไทยแบบทุกวันนี้ ดีอยู่แล้ว

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวภาคสนาม เรื่อง “ลัทธิ เบื้องหลัง ม็อบ 3 นิ้ว” จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,200 ตัวอย่าง พบว่า คนไทยไม่เอา สาธารณรัฐ-คอมมิวนิสต์ โดย ส่วนใหญ่ หรือ 96.8% รู้สึกแย่ กับ ข่าวแกนนำม็อบ มีแนวคิดจะแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็น สาธารณรัฐ

คนไทยไม่เอา สาธารณรัฐ-คอมมิวนิสต์

ในขณะที่ส่วนใหญ่หรือ 96.2% รู้สึกแย่ กับข่าวแกนนำม็อบ จะนำระบอบ คอมมิวนิสต์ มาปกครองประเทศไทย และ 96.2% รู้สึกแย่เช่นกัน กับข่าว แกนนำม็อบ เคยพักหรู กินอาหารฝรั่ง จิบไวน์ กินหรู แต่ม็อบกินข้าวข้างถนน บนถนน แยกตัวไปกินหรูแต่กลับมาเรียกร้อง ความเท่าเทียม ความเสมอภาค

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ 97.2% ระบุ ประเทศคอมมิวนิสต์ต่าง ๆ เวลานี้ ยังมีความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ปกครอง กับ ราษฎร

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือ 98.5% เห็นด้วยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนไทยทุกคนต้อง “กตัญญู” ต่อพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล เพราะทุกคนตอนนี้ ณ เวลานี้มีแผ่นดินให้พักอาศัยอยู่ ได้รับโอกาสให้ทำมาหากิน จึงควรสำนึกรู้คุณแผ่นดิน และองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือ 98.7% เห็นด้วยว่า ประชาธิปไตยของไทยแบบทุกวันนี้ดีอยู่แล้ว ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแผ่นดินไทยไม่แบ่งแยก มีการเลือกตั้ง และคนไทยแต่ละท้องถิ่น มีวัฒนธรรม มีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่เอาพวก ค้อน เคียว ไม่เอาลัทธิ คอมมิวนิสต์

ขณะที่ 96.7% ต้องการคนแบบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เอาตัวเข้าแลกเอาปัญหาทุกอย่างของชาติ และกระแสมาลงที่ตัวเอง เพื่อปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ ไว้เหนือเกล้า ในขณะที่มีเพียง 3.3% เท่านั้นที่ไม่ต้องการ

บทสรุปของราษฎร ที่ค้นพบคือ ส่วนใหญ่หรือ 98.6% สรุปว่า ฉันรักประเทศไทย ฉันรักสถาบันหลักของชาติ

ม็อบ

นายนพดล กล่าวว่า การเสนอให้ใช้ยุทธการ “กวาดให้เรียบ” ตามความเห็นของประชาชนในผลสำรวจก่อนหน้านี้ที่ต้องการให้ใช้กฎหมายทุกมาตรา เพราะกลุ่มราษฎรเกือบทั้งประเทศ ไม่ต้องการลัทธิ คอมมิวนิสต์ ไม่ต้องการ ค้อน เคียว

ขณะเดียวกัน ขบวนการมาร์กซิสต์ร่วมสมัยแบบใหม่ ก็เคยถูกเปิดโปงออกมา ในบทความทางวิชาการแล้วว่า เคลื่อนไหวแรงในโลกโซเชียล ช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน และมีการนำเยาวชนไปฝึก ตามเสาหลักเมืองของจังหวัดต่าง ๆ เพื่ออาจนำไปสู่การออกแบบแบ่งประเทศเป็น สาธารณรัฐ

“กลุ่มราษฎรเกือบทั้งประเทศไม่เอาด้วยกับพวก ค้อน เคียว เพราะยังคงสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กตัญญูต่อองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ให้แผ่นดินไว้ได้อยู่และทำกิน”นายนพดลกล่าว

นอกจากนี้ ประชาชน กำลังต้องการคนแบบ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่เอาตัวเองเข้าแลกยอมเอาปัญหาชาติ และกระแสมาลงที่ตัวเอง โดยไม่ให้ไปกระทบต่อองค์พระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ ตามหลักของ The King Can Do No Wrong แท้จริง

อย่างไรก็ตาม ยุคนี้เวลานี้อาจจะหายาก เพราะผู้มีอำนาจรัฐ (State Power) บางคนมักจะหลบมุมที่ปลอดภัย (Safety Zone) เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และพวกพ้องโดยทำตาม ๆ กัน แค่ให้เห็นว่าได้ทำมากมาย

แต่เมื่อถามว่าที่ทำไปมากมายนั้น ทำไปแล้วได้อะไร คำถามนี้ ผู้มีอำนาจรัฐคงตอบยาก เพราะถ้าทำได้ผลดีจริงสถาบันหลักของชาติ คงจะไม่แกว่งตัวมากขนาดนี้

ดังนั้น ราษฎรสามัญชนทุกคนในชาติ ที่ไม่ได้มีอำนาจรัฐในมือ (Non-State Power) ต้องออกตัวแรงกันเองด้วยจิตอาสา เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยและสูญเสีย มาแสดงตนช่วยกันตามแบบอย่างของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ สำนึกรู้คุณอย่างแท้จริงต่อแผ่นดินและองค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์สืบไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม