Politics

‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จเยี่ยมชาวนครศรีฯ ประสบอุทกภัย พระราชทานถุงยังชีพ


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย เป็นการส่วนพระองค์ ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

องภา
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปยังวัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ จำนวน 7 รูป และทรงประกอบอาหาร (เมนูไก่ทอด) เพื่อพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มาเฝ้ารับเสด็จ
องภา12
องภา17
องภา21
องภา14
จากนั้นเสด็จฯไปยังบ้านบางนกวัก หมู่ที่ 3 ทรงพระราชทานหญ้าแห้งให้แก่โคของราษฎรที่ถูกน้ำท่วมบ้านเรือน และเสด็จไปยังบ้านนายสมบูรณ์ ภาษากล ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ ทรงพระราชทานถุงยังชีพและเงิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากนั้นเสด็จฯไปยังปากซอยลุงพบ หมู่ 12 บ้านบางนกวัก พระราชทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่และทรงมีพระปฏิสันถารแก่ราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จ
องภา2
องภา4
องภา6
องภา7
องภา10
องภา11
องภา15
องภา16

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight