Politics

เปิดที่มาคำขวัญวันเด็กปี 2564 ของ ‘พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา’


เปิดที่มาคำขวัญวันเด็ก ปี 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม” ของ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ชี้เด็กและเยาวชนยังถือเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

เนื่องด้วยตลอดปี 2563 คนไทยตลอดจนทุกประเทศทั่วโลก ต่างเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามแนวทางของชีวิตวิถีใหม่ หรือ new normal

ดังนั้น เด็กไทยในยุคปัจจุบัน จึงถือเป็นเด็กไทยวิถีใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกัน ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งเด็กไทยจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อที่จะเผชิญหน้า เรียนรู้ และรับมือกับสิ่งต่างๆได้

คำขวัญวันเด็ก

พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้นำนโยบายรวมไทยสร้างชาติมาไว้ในคำขวัญวันเด็กปี 2564 เพื่อสื่อความหมายว่า การรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าประเทศไทยนั้น เด็กและเยาวชนยังถือเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า จึงขอให้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ

โดยความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยกนั้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และยังจะเป็นพลังที่ช่วยให้ผ่านพ้นจากวิกฤตหรือภัยคุกคามต่างๆได้ด้วย ยิ่งในสถานการณ์วันนี้ที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ความสามัคคีของคนในชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายนายกรัฐมนตรี ต้องการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ ไม่ว่าจะเป็น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และคาดหวังให้เด็กในวันนี้เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเห็นว่าการพัฒนาเด็กไทยในยุคสมัยใหม่ นอกจากจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาขีดความสามารถแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์

พร้อมปลุกฝังในเกิดการเรียนรู้และไม่ลืมรากเหง้าของประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย สิ่งที่บรรพบุรุษ ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งล้วนสั่งสมให้เราเป็นเราในวันนี้ และเป็นแนวทางพัฒนาต่อยอดไปอีกในอนาคตข้างหน้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK