ดูหนังออนไลน์
Politics

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอบจ.ด่วน! กกต.แบ่งใหม่ ลดจำนวนต่อหน่วยป้องกันโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในไทย ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ในวันที่ 20 ธ.ค.นี้ ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ลดจำนวนผู้ใช้สิทธิต่อหน่วยเลือกตั้ง
กกต.
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทางกกต.จะลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ.ต่อหน่วยเลือกตั้ง เพื่อลดการแออัดของผู้มาใช้สิทธิ์ จัดระยะห่าง เตรียมเจลแอลกอฮอล์ ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าจุดเลือกตั้ง โดยจะเพิ่มหน่วยลือกจากเดิม
สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อล่วงหน้าได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ หรือตรวจสอบหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ได้แจ้งไปยังเจ้าบ้านทุกบ้านแล้ว ซึ่งได้ทำการจัดส่งไปแล้ว หรือ หากมีข้อสงสัย โทรสายด่วน 1444
อ่านข่าวเพิ่มเติม :