Politics

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรปีใหม่ ‘ปีฉลูวัวใจดี’ พร้อมภาพฝีพระหัตถ์

ในปีฉลู พ.ศ.2564 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพรปีใหม่ แด่ชาวไทยทุกท่าน ดังนี้

“สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ. ๒๕๖๔”

พรกรมสมเด็จพระเทพ

ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดอยู่ทั่วโลกมากหลาย

คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี

สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง

ภูฟ้า1

เมื่อนึกถึง “วัว” ผู้คนจะนึกถึงสัตว์สี่เท้า ที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อวัว และนมวัว ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนอันโอชะ และอิ่มเอมของมวลมนุษย์ โดยสามารถนำมาเป็นอาหารนานาชนิด นำมาเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายได้หลากหลาย ทำให้มนุษย์เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

ภูฟ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ รูปวัว หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ให้ร้านภูฟ้านำมาจัดทำเป็นของขวัญปีใหม่ โดยปักบนกระเป๋า เสื้อโปโล 5 สี และเสื้อทีเชิ้ต 4 สี

ภูฟ้า3

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น บัตรอวยพรปีใหม่ สมุดบันทึก ปากกา กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น กระเป๋าผ้าต่าง ๆ และเครื่องใช้อื่น ๆ โดยร้านภูฟ้า ได้นำออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ ปี2564 นี้

เมื่อได้อัญเชิญภาพฝีพระหัตถ์ “ปีฉลู” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล และทีเชิ้ต ทั้ง 9 สี ทางร้านภูฟ้าจึงได้นำคำว่า “อิ่ม” มาขึ้นต้นกับเสื้อทั้ง 9 สี อย่างมีความหมายถึง ความอิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง ดังนี้ สีฟ้า อิ่มใจ ,สีน้ำเงิน อิ่มบุญ, สีแสด อิ่มเอิบ ,สีขาว อิ่มอุ่น ,สีเขียว อิ่มโอษฐ์

ภูฟ้า8

พรพระราชทานข้างต้น จะปรากฏบนด้านหน้าของเสื้อทีเชิ้ต 2 สี คือ สีครีม อิ่มเอม สีชมพู อิ่มสุข ถ้าชอบใส่เสื้อคอกลม แบบมีกระเป๋า ทางร้านภูฟ้าจะมีเสื้อให้เลือกซื้อ 2 สี คือ สีเขียว อิ่มจิต สีม่วง อิ่มทิพย์

ภาพ : ร้านภูฟ้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม