ดูหนังออนไลน์
Politics

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร.

วันนี้ (26 พ.ย.) พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก อย่างตั้งพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติให้ผู้เฝ้าฯ รับเสด็จ และประชาชนเป็นอย่างมาก

แปลงนาสาธิต เป็นโครงการทำงานในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี 2560 โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต และยังมีการปลูกวัตถุดิบอื่น เพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา สร้างที่อยู่ให้แมลง และวัชพืชตามธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, ฟักทอง, แตงร้าน, ถั่วฟักยาว, น้ำเต้า ทำให้รวงข้าวสมบูรณ์ไร้แมลงรบกวนโดยปราศจากสารเคมี

534595

ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งมอบให้โครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียน และแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายรายงานงานสนับสนุนโครงการเกษตรรวมใจ ดังนี้

โครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 กืจกรรม

 • กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก

กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบลแก่งหางแมว กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อแจกจ่ายสมาชิกเมื่อวันที่ 2 เดือนเมษายน 2561จำนวน 40 ตัว (พันธุ์ไก่พื้นเมือง 20ตัว, เป็ด 20ตัว)

 • ผลการดำเนินงาน ได้ผลผลิตลูกไก่เพิ่ม 100 ตัว ลูกเป็ดเพิ่ม 90 ตัว โดยวิธีการฟักไข่ธรรมชาติ
 • ผลผลิตจากไข่เป็ด นำมาขยายพันธุ์ นำไปแปรรูปเป็นไข่เค็ม และจำหน่ายเป็นเนื้อ
 • ผลผลิตจากไก่ นำมาขยายพันธุ์ นำไปจำหน่ายเป็นไข่สด และจำหน่ายเป็นเนื้อ
 • ผลิตลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี

418104

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านศรีสุวรรณรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อแจกจ่ายสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2563จำนวน 100ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 100 ตัว)
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 100 ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 90 ตัว,ลูกเป็ด 10 ตัว)
 • วันที่ 9 กันยายน 2563จำนวน 50ตัว (ลูกเป็ด 50 ตัว)
 • ผลผลิตจากเป็ด นำมาขยายพันธุ์ นำไปจำหน่ายเป็นเนื้อ
 • ผลผลิตจากไก่ นำมาขยายพันธุ์ รับสัตว์ปีกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไส้ฮั่วไก่ จำหน่ายเป็นเนื้อ
 • ผลิตลูกเป็ดเทศพันธ์กบินทร์บุรี

418105

 • กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ

กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ขอรับบริการตามโครงการธนาคารโค – กระบือ โรงเรียนทหารการสัตว์ เมื่อปี 2558 จำนวน 5 ตัว ส่งคืนลูกกระบือแล้ว 5 ตัว ครบสัญญา 5 ปี (รอรับมอบกรรมสิทธิ์)

 • กิจกรรมการเลี้ยงโคนม

โครงการปลูกพืช กิจกรรม

 • กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในโครงการเกษตรรวมใจ
 • สนับสนุนหญ้าสด (หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปขยายพันธุ์ และช่วยผู้ประสบภัย สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม