Politics

ด่วน! ศาลไม่รับคดี ‘บิ๊กโจ๊ก’ ฟ้อง ‘บิ๊กตู่’ สั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบ

ศาลปกครองไม่รับคดี “บิ๊กโจ๊ก” ยื่นฟ้อง “พล.อ.ประยุทธ์” โอนย้ายนั่งสำนักนายกฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เหตุฟ้องคดียังไม่ครบกำหนดพิจารณา 90 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (24 พ.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง) กรณีหัวหน้า คสช. มีคำสั่งโอนย้ายผู้ฟ้องคดีจากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้พิจารณาดำเนินการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดเดิม

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอให้พิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดเดิม คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบผลการพิจารณาจึงจะถือได้ว่า เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

บิ๊กโจ๊ก บิ๊กตู่2411

จึงเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และหนังสือของผู้ฟ้องคดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยังไม่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดี

ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาล ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม