ดูหนังออนไลน์
General

เดินทางเช็คเลย! แผนวิ่ง ‘รถเมล์ ขสมก.’ ช่วงวันหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน

เดินทางในกรุงเช็คเลย! แผนวิ่ง “รถเมล์ ขสมก.” รับช่วง วันหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน ไป 2 สนามบินและ 4 สถานีขนส่ง

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติให้วันที่ 19, 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม ส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ จำนวน 2 ช่วง ส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้แก่

 • ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563
 • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563

ขสมก. จึงจัดทำแผนเดินรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วง วันหยุดยาว ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่ง เฉลี่ยวันละ 2,766 คัน จำนวน 21,819 เที่ยว

2.จัดเดินรถเมล์เชื่อมต่อสนามบิน (AIRPORT  BUS) จำนวน  5  เส้นทาง ดังนี้

 • สาย A 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 20 คัน
 • สาย A 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เฉลี่ยวันละ 15 คัน
 • สาย A 3ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 10 คัน
 • สาย A 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 10 คัน
 • สาย S 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 8 คัน

3.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพ จำนวน 4  สถานี รวม 34 เส้นทาง  ดังนี้

 • สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517, และ 536
 • สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน  6  เส้นทาง  ได้แก่  สาย  66, 79, 511, 515, 516,  และ 556
 • สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508,  และ 511
 • สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย  4, 7, 21, 25, 34, 73, 73ก และ  501

เตรียมความพร้อม “รถเมล์” รับหยุดยาว

นายสุระชัยกล่าวต่อว่า ขสมก. มีมาตรการความปลอดภัยทุกด้าน ในด้านพนักงานประจำรถ กำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสาร คอยดูแลการขึ้น-ลงของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย

ตรวจวัดแอลกอฮอล์  ความดันโลหิต และอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกครั้ง ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร  พร้อมทั้งกำชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความพร้อมของ รถเมล์ และอุปกรณ์ส่วนควบ ก่อนนำรถออกให้บริการ ประสานผู้รับเหมาซ่อมรถ ตรวจเช็คสภาพรถเมล์ และซ่อมบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ISO 9001 : 2015 และจัดพนักงานนายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุด ณ ป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาเเน่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้ใช้บริการ

ด้านตัว รถเมล์ เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ และผ้าม่านบนรถโดยสาร รวมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นทำความสะอาด ภายใน รถโดยสาร และใช้ผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว  เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ เป็นต้น  พร้อมทั้งติดตั้งขวด เจลแอลกอฮอล์  สำหรับให้ผู้ใช้บริการล้างมือ บริเวณประตูทางขึ้น

ติดตั้ง QR Code แอพพลิเคชั่นไทยชนะ บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้าง ภายในรถโดยสาร สำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนผ่านโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผู้ใช้บริการ จะมีการแจ้งเตือน ผ่านระบบ SMS ว่าผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงให้รีบไปพบแพทย์

รถเมล์ เดินทาง

สำหรับผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถโดยสาร และเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรสแกน QR Code แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อเช็คอินเมื่อขึ้นรถและเช็คเอาท์ก่อนลงจาก รถเมล์ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.ทุกประเภทควรลงทะเบียนบัตรที่ www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าว สามารถเช็คอิน – เช็คเอาท์โดยอัตโนมัติ เมื่อนำบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เครื่อง EDC เพื่อชำระค่าโดยสาร

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนั่งได้ทุกเบาะที่นั่ง และควรปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยยืนห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร โดยผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเดินรถ ช่วงวันหยุดต่อเนื่องพิเศษ ได้แก่ ศูนย์วิทยุรัชดา สำนักงานใหญ่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ศูนย์วิทยุเขตการเดินรถที่ 1 – 8  ตั้งแต่วันที่ 18 -22 พฤศจิกายน 2563 และจัดเจ้าหน้าที่ Call Center 1348 ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารในการเดินรถอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE