ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ศรีสุวรรณ’ จ่อร้องเอาผิด ‘พระ-เณร’ ร่วมชุมนุมราษฎร จี้จับสึกส่งตัวให้ตำรวจ

“ศรีสุวรรณ จรรยา” เตรียมร้องเอาผิด “พระ -เณร” ร่วม ชุมนุม ราษฎร รวมถึงกราบไหว้พุทธอิสระ จี้จับสึกส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดี

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มี พระ ภิกษุและสามเณร ออกมาร่วม ชุมนุม สาธารณะ หรือประท้วงทางการเมืองหลายองค์ ล่าสุดคือที่ศาลายาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

สื่อมวลชนละประชาชนได้ถ่ายรูปหน้าตานำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย และไม่สนใจเสียงครหา ข้อตำหนิติเตียนของพุทธมามกะที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการถือครองเพศบรรพชิตแต่อย่างใดไม่นั้น

พระ ชุมนุม ม็อบ

พฤติกรรมและการแสดงออกดังกล่าวภิกษุสามเณรเหล่านั้น มิได้ละอายต่อการกระทำของตนแต่อย่างไร และในทางพุทธศาสนามักเรียกขานว่า “อลัชชี” ซึ่งหมายถึงภิกษุผู้ประพฤตินอกจารีต หรือภิกขุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติ ซึ่งกระทำตนมิให้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของอุบาสก-อุบาสิกา หรือผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธแต่อย่างใด

แต่ทำให้ภิกษุ-สามเณรทั่วประเทศที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพลอยมัวหมองตามไปด้วย ทั้งๆ ที่การที่บุคคลใดมาบวชเป็นพระหรือบรรพชาเป็นสามเณรย่อมต้องปล่อยวาง ละกิเสสปัญหาจากปัญหาทางโลกแล้ว โลภะ โทสะ และโมหะ ควรมุ่งปฏิบัติตนสู่ทางธรรม ตามคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะชอบ หากไม่สามารถลดละลงได้ ก็ควรสึกออกไปเป็นฆารวาสเสีย

ทั้งนี้ ภิกษุและสามเณรต่างมีศีลบัญญัติและข้อห้ามซึ่งทางมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของภิกษุ-สามเณรเป็นผู้กำหนด โดยมี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้บังคับใช้ แต่กลับเพิกเฉยที่จะเร่งจัดการเอาผิดหรือเร่งจับสึก ภิกษุ-สามเณรเหล่านี้ที่มาร่วมม็อบที่ผิดกฎหมาย และจาบจ้วงต่อสถาบัน และกระทำการให้เป็นที่แปดเปื้อนต่อบวรพุทธศาสนา

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้องรูปถ่ายหน้าตา ภิกษุ -สามเณรต่างๆ ที่มาร่วมม็อบในแต่ละม็อบ รวมทั้งภิกษุที่กราบไหว้ฆารวาส (อดีตพุทธอิสระ) ด้วย เพื่อนำไปร้องเรียนและมอบให้มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งนายอนุชา นาคาศัย ในฐานะผู้กำกับ ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้เร่งเอาผิด ลงโทษ และหรือจับภิกษุ-สามเณรที่ทำตนเป็นอลัชชีเหล่านี้ให้สึกออกไปจากเพศบรรพชิตเสียให้หมด และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตามกฎหมาย เพื่อมิให้มากระทำตนแปดเปื้อนต่อบวรพุทศาสนาต่อไป

โดยจะไปยื่นคำร้องในวันพรุ่งนี้ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล (ตึก กพร. เดิม)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team