ดูหนังออนไลน์
Politics

กกต. สั่งดำเนินคดีอาญา ‘ธนาธร-15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่’ ปมเงินกู้ 191 ล้าน

กกต.มีมติดำเนินคดีอาญา ธนาธร-15 อดีตกก.บห.อนาคตใหม่ ปมเงินกู้ 191 ล้าน ชี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

วันนี้ (26 ต.ค.)  มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ สำนักงานกกต.แจ้งความดำเนินคดีอาญา กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากกระทำผิดมาตรา 66 ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กู้ยืมเงิน 191.2 ล้านบาท จากนายธนาธร หัวหน้าพรรค

ธนาธร

ทั้งนี้ การดำเนินคดีกับธนาธร จะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน 10 ล้านบาท ตามที่มาตรา66วรรคหนึ่งพ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 กำหนด ซึ่งจะมีโทษตามมาตรา 124 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

ในส่วนของอดีตกรรมการบริหาร จะดำเนินคดีฐานกระทำผิดมาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา72 ประกอบมาตรา137 รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลโดยมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี และรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันรู้หรือควรจะรู้ว่า ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีโทษตามมาตรา125 และมาตรา 126 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท

ส่วนเงิน กู้ 191.2 ล้านบาท ที่ตามมาตรา 125 กำหนดไว้ว่า ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินกว่า ที่กำหนดไว้ในมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนั้น คาดว่า กกต.ยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนนี้

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความเห็นที่แตกต่างกัน ระหว่างสำนักงานกกต. และคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต. โดยทางฝ่ายสำนักงานเสนอว่า สามารถที่จะยึดเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้ แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.เห็นว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค ก็ไม่เหลือ พรรคการเมือง ที่จะให้กกต.ไปเรียกเงินมาเป็นของกองทุนฯได้

กู้เงิน ธนาธร เจอยุบพรรค

ทั้งนี้ มติดังกล่าวของกกต. เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจาก การดำเนินคดียุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินนาย ธนาธร หัวหน้าพรรค จำนวน 191.2 ล้านบาท โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี และห้ามจัดตั้งพรรคใหม่ หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 10 ปี โดยคำวินิจฉัยมีทั้งสิ้น 26 หน้า

ธนาธร

ในตอนหนึ่งของคำตัดสินใจนั้น ระบุว่า พฤติการณ์ และพยานหลักฐาน แสดงให้เห็นว่า การที่นายธนาธร ให้เงินกู้ยืมแก่พรรคอนาคตใหม่ เป็นการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และว่า คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ควรจะรู้ว่า การเป็นหนี้จำนวนมากต่อบุคคลใด ย่อมจะก่อให้เกิดการครอบงำ หรือชี้นำ โดยบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ สามารถอาศัยอำนาจแห่งมูลหนี้ ที่จะเรียกร้องให้ ผู้ถูกร้องชำระหนี้ หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่ง ตามสัญญาก็ได้ อันจะทำให้สามารถเป็นผู้บงการพรรค แต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว และทำให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง

ส่วนเรื่องการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น คำพิพากษา ระบุว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 ที่บัญญัติในลักษณะบทบังคับว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ทำให้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคแล้ว จึงต้องมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ 2 มกราคม 2562 หรือวันที่ 11 เมษายน 2562 อันเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม