Politics

#ม็อบ26ตุลา โชว์เอกสาร ‘สถานทูตเยอรมนี’ ยอมรับ ‘ชุมนุมอย่างสันติ’ ในไทย

#ม็อบ26ตุลา โชว์แถลงการณ์ สถานทูตเยอรมนี ยอมรับในสิทธิการชุมนุมโดยสันติ เรียกร้องกระทรวงการต่างประเทศของไทย ให้ปฏิบัติตามมาตรา 22 อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต  คุ้มครองสถานทูตอย่างเหมาะสม

วันนี้ (26 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH” ได้เผยแพร่เอกสาร ที่ระบุว่า เป็นแถลงการณ์จากสถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย สนับสนุนการชุมนุมโดยสันติ โดยระบุว่า

cover ชุมนุมสันติ

เอกสารอย่างเป็นทางการ จากสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทางสถานทูตฯ เห็นความสำคัญของสิทธิการชุมนุมด้วยสันติวิธี ของประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตย ที่กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

17.00 นี้ พร้อมกันที่แยกสามย่าน ก่อนเดินขบวนไปสถานทูตเยอรมัน!

#ม็อบ26ตุลา

#26ตุลาไปสถานทูตเยอรมัน

mob 1 e1603706772527

เนื้อหาในเอกสารดังกล่าว ที่มีการลงตราประทับของสถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย มีใจความสำคัญว่า ทางสถานทูตเยอรมนี ตระหนักถึงสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติของประชาชนชาวไทย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้เรียกร้องไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ของไทย ในการปฏิบัติตาม มาตรา 22 ของอนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และยินดี ต่อการปกป้อง และคุ้มครอง สถานทูต จากการถูกคุกคามใดๆ อย่างเหมาะสม ต่อเหตุการณ์การชุมนุมที่จะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ทางสถานทูตยังพร้อมที่จะรับสาร ที่จะส่งถึงรัฐบาลเยอรมนี ด้วยวิธีการอันสันติด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม