ดูหนังออนไลน์
Politics

‘สมชาย’ ชง 9 ข้อทางออกประเทศ ลั่น ‘บิ๊กตู่’ ยังไม่ควรลาออก!

“สมชาย” ชง 9 ข้อทางออกประเทศ ใช้หลักนิติศาสตร์ ใช้ไม้นวม ไม้แข็ง และอ้อมกอด ลั่น “บิ๊กตู่” ลาออกอย่างเดียวไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา อภิปรายระหว่างการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่ออภิปรายทั่วไปตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินว่า เป็นห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในที่ชุมนุม

สมชาย206103 e1603696364909

ซึ่งจากการเดินทางไปสังเกตการณ์การชุมนุม พบว่า มีการกล่าวจาบจ้วง โจมตีสถาบัน มีการปิดขบวนเสด็จจริง และขอให้ผู้ชุมนุมยกเลิกข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบัน ถ้าจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก ก็ควรไปเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าใช้เวทีรัฐสภา และการลาออกอย่างเดียวไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา เพราะปัญหาจะเหมือนเดิม มีการเลือกตั้งใต้รัฐธรรมนูญเดิม

นายสมชาย กล่าวว่า ตนมีข้อเสนอ 9 ข้อ ให้รัฐบาลใช้หลักนิติศาสตร์ ใช้ไม้นวม ไม้แข็งและอ้อมกอด เปิดเวทีพูดคุยหาทางออกประเทศ โดยจะใช้เวทีรัฐสภา หรือเวทีอื่น ๆ ขอให้รัฐบาลเตรียมชี้แจงกับองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาลต้องตั้งทีมจัดการข่าวปลอม ข่าวเท็จ เพราะที่ผ่านมาการสื่อสารของรัฐบาลล้มเหลวในสื่อโซเชียล ส.ส. ส.ว. และทุกฝ่ายควรร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการปฏิรูปการเมือง กฎหมาย การศึกษา เปิดเวทีกลางให้ผู้ชุมนุมได้เสนอความเห็นตามเสรีภาพประชาธิปไตย เปิดเวทีเจรจา ยกเลิกข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบัน และพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยไม่นำข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมมาเป็นแรงกดกัน

สมชาย แสวงการ206102

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ยังไม่ควรลาออก เพราะมาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่เสนอก็ให้คณะรัฐมนตรี จัดให้มีการออกเสียงประชามติฟังเสียงประชาชน ตนสนับสนุนให้นักศึกษาเดินหน้าตามข้อเรียกร้อง แต่ต้องลดละเลิกในสิ่งไม่บังควร และร่วมสร้างชาติไทยให้มั่นคงแข็งแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายสมชาย อภิปราย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เน้นย้ำว่าการอภิปรายให้หลีกเลี่ยงสถาบัน และไม่อนุมัติคลิปทั้ง 2 ฝ่ายที่เสนอมาเพื่อใช้ประกอบการอภิปราย

ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ในที่ประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 ว่า พรรคการเมืองเห็นด้วย กับการที่จะให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเปิดการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อที่จะให้รัฐสภาได้เป็นเวทีในการหาทางออกให้กับประเทศ และยืนยันจุดยืนชัดเจนในการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พร้อมสนับสนุนการใช้แนวทางสันติในการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง ลดเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนปมแห่งความขัดแย้ง ด้วยการเร่งแสวงหาทางออกที่เป็นรูปธรรม แก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น

จุรินทร์26101 e1603696547406

นายจุรินทร์ ยังเสนอให้วิป 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา หาคำตอบร่วมกันว่า เราจะพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เฉพาะ 6 ร่างที่มีการบรรจุอยู่ในวาระปัจจุบันไปก่อน หรือจะรอร่างของไอลอร์ที่เป็นร่างที่ได้ชื่อว่าเป็นของภาคประชาชน ซึ่งต้องรอไปอย่างน้อยหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน เพราะต้องรอขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งอาจจะต้องถูกครหาได้ว่าซื้อเวลาอีกหรือไม่

“การหารือใน 2 วันนี้ ควรจะได้มีข้อยุติ และมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การหาทางออกของประเทศร่วมกัน จึงขอเสนอให้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะลงนามโดยประธานรัฐสภา ประกอบด้วยเกี่ยวข้องทั้งในและนอกสภาไม่น้อยกว่า 7 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนของรัฐบาล ผู้แทน ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน วุฒิสมาชิก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ฝ่ายที่เห็นต่างกับผู้ชุมนุม และฝ่ายอื่นๆ เช่น อาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออื่นใดที่เห็นสมควร เพื่อแสวงหาคำตอบที่เป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศ อะไรที่เห็นพ้องต้องกันได้ก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับข้อสรุปที่เห็นพ้อง ไปดำเนินการในทันทีโดยไม่ชักช้า” นายจุรินทร์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม