Politics

ชาวนราธิวาส ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


ประชาชนชาวนราธิวาส จากพื้นที่ 13 อำเภอนับหมื่น พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง แสดงจุดยืนปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวนราธิวาส ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันนี้(25ต.ค.) ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส มีประชาชนจาก 13 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวนนับหมื่นคน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงพลังปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมใจกันเดินรณรงค์สำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และประกาศเชิญชวนให้ประชาชนชาวนราธิวาส ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีไปตามถนนสุริยะประดิษฐ์ไปสิ้นสุดที่บริเวณวงเวียนนกสันติภาพ ไป-กลับระยะทาง 5 กิโลเมตร

 

เสื้อเหลือง1

เสื้อเหลือง2

เสื้อเหลือง
ซึ่งตลอดเส้นทางกลุ่มพลังมวลชนได้เดินถือธงชาติไทยโบกสะบัด และรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ดังกึงก้องไปทั้งท้องถนน

นอกจากนี้ ได้เดินถือป้ายผ้าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มีใจความว่า  ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ชาวนราธิวาส ,เพราะมีกษัตริย์กอบกู้แผ่นดินไว้ เราจึงเป็นไทยจวบจนถึงทุกวันนี้, หยุดจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์, แผ่นดินนี้ร่มเย็นด้วยพระบารมี และอยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม และลั่นวาจาจะไม่ยอมให้ใครมาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอันขาด

เสื้อเหลือง3

เสื้อเหลือง7

ทั้งนี้เมื่อกลุ่มพลังมวลชนปกป้องสถาบันได้เดินรณรงค์ถึงบริเวณวงเวียนนกสันติภาพแต่งได้ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชาดังกึกก้องไปทั่วบริเวณฯ ก่อนที่จะแยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพ

เสื้อเหลือง4

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight